2023-24 Ανακοίνωση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Αυστραλίας

Η AMTA και ο αυστραλιανός κλάδος κινητών τηλεπικοινωνιών χαιρετίζει την ανακοίνωση του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τις σημαντικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας σε όλη τη χώρα.

Η προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και την κοινωνική συνδεσιμότητα. Συνεργαζόμενοι και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που θα καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες των διαφορετικών Αυστραλών, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων Αυστραλών, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο περιεκτική και ψηφιακά συνδεδεμένη Αυστραλία.

Ειδικότερα, η επένδυση σε μια ανανεωμένη πενταετή εθνική συμφωνία για τις δεξιότητες και οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης στο TAFE για όσους εργάζονται σε κρίσιμους και αναδυόμενους τομείς θα συμβάλει στο να παραμείνει η Αυστραλία ηγέτης στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Επικροτούμε την αναγνώριση από την κυβέρνηση της σημασίας του ψηφιακού αλφαβητισμού και τη δέσμευση να εξασφαλιστεί ότι οι Αυστραλοί έχουν πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και κατάρτιση.

Η AMTA χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση του Μητρώου Αναγνώρισης Αποστολέα SMS και δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την ACMA και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την περαιτέρω βελτίωση της υποκλοπής των απατηλών γραπτών μηνυμάτων. Η ανάληψη προληπτικού ρόλου στην προστασία των καταναλωτών από τα μηνύματα απάτης έχει μεγάλη σημασία για τους φορείς κινητής τηλεφωνίας της Αυστραλίας και ο κλάδος θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες για την καταπολέμηση αυτής της αυξανόμενης απειλής.

Επιπλέον, η δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Μηνυμάτων (NMS) που μεταδίδεται μέσω κυψέλης δείχνει μια προληπτική προσέγγιση για την ενίσχυση της ετοιμότητας και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Η ταχεία και αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφυλάξει ζωές, και η AMTA παραμένει αφοσιωμένη στη διευκόλυνση του συνεχούς διαλόγου και της συνεργασίας για τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης. Χαιρετίζουμε επίσης τη διάθεση 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τον επόμενο γύρο του προγράμματος σκλήρυνσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που καταδεικνύει την αναγνώριση από την κυβέρνηση της σημασίας της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ιδίως σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές.

Η δέσμευση της κυβέρνησης να επενδύσει σε αυτές τις σημαντικές πτυχές του τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών θα έχει εκτεταμένα οφέλη για την οικονομία μας, την καινοτομία και την κοινωνική ευημερία, και η AMTA υποστηρίζει πλήρως αυτές τις ενθαρρυντικές επενδύσεις.