Βελτιστοποίηση της λήψης κινητών τηλεφώνων

Η κάλυψη και η καλή λήψη είναι πολύ σημαντικές για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε ότι θα έχετε κάλυψη εκεί που τη χρειάζεστε πριν αγοράσετε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Μιλήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ελέγξτε τον χάρτη κάλυψης που σας παρέχει για να δείτε τι είδους κάλυψη μπορείτε να περιμένετε.

Μην ξεχνάτε να ελέγχετε στο σπίτι, στη δουλειά και σε άλλα μέρη όπου θα θέλετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας, όπως για παράδειγμα στο αγαπημένο σας μέρος διακοπών. Μερικές φορές μπορεί να βοηθήσει να ρωτήσετε τους γείτονες ή τους συναδέλφους σας για τη λήψη που βιώνουν πριν επιλέξετε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βελτιστοποιήσετε με ασφάλεια και νομιμότητα τη λήψη του κινητού σας, αν χρειαστεί. Για παράδειγμα, οι επαναλήπτες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Οι επαναλήπτες πρέπει να είναι εγκεκριμένοι και να έχουν εγκατασταθεί σωστά, διότι διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο δίκτυο που μπορεί να επηρεάσουν την κάλυψη και τη λήψη.

Οι ενισχυτές κινητής τηλεφωνίας, από την άλλη πλευρά, απαγορεύονται από την Αυστραλιανή Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ACMA), καθώς θα προκαλούν πάντα σημαντικές παρεμβολές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση στο Triple Zero. Η χρήση παράνομου ενισχυτή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά πρόστιμα.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη λήψη μέσω κινητού τηλεφώνου:

  • επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να δείτε ποια κινητά τηλέφωνα συνιστούν, καθώς ορισμένα τηλέφωνα μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα για αγροτική χρήση ή για περιοχές με πιο περιορισμένη κάλυψη.
  • ο πάροχος υπηρεσιών σας μπορεί να σας συστήσει μια πρόσθετη κεραία ή άλλο εξοπλισμό για το κινητό σας τηλέφωνο, εάν θα το χρησιμοποιείτε σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
  • τα κιτ αυτοκινήτου που επιτρέπουν τη σύνδεση (απευθείας σύνδεση) μεταξύ του τηλεφώνου και της εξωτερικής κεραίας στην οροφή του αυτοκινήτου μπορούν να βελτιώσουν τη λήψη
  • Τα patchleads μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ενός κινητού με μια εξωτερική κεραία και μπορεί να είναι μια πιο οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με ένα κιτ αυτοκινήτου.
  • κεραίες ή femtocells (ένας μικρός σταθμός βάσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σπίτι ή γραφείο) για την ενίσχυση της κάλυψης σε εσωτερικούς χώρους μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμα από τον πάροχο υπηρεσιών σας.