ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਪੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੂਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਪੇਂਡੂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਕਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਪੈਚਲੀਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੱਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਫੇਮਟੋਸੈੱਲ (ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ