Thông báo Ngân sách Liên bang Úc 2023-24

AMTA và ngành công nghiệp viễn thông di động Úc hoan nghênh thông báo ngân sách của Chính phủ Liên bang và các khoản đầu tư và sáng kiến quan trọng để tăng cường kết nối kỹ thuật số trên toàn quốc.

Thúc đẩy hòa nhập kỹ thuật số là một thành phần thiết yếu để đạt được kết quả có ý nghĩa trong giáo dục, việc làm, y tế và kết nối xã hội. Bằng cách làm việc cùng nhau và phát triển các sáng kiến sẽ giải quyết các nhu cầu riêng của người Úc đa dạng, bao gồm cả người Úc bản địa, chúng ta có thể tạo ra một nước Úc toàn diện hơn và kết nối kỹ thuật số.

Đặc biệt, việc đầu tư vào một thỏa thuận kỹ năng quốc gia năm năm được sửa đổi và các địa điểm đào tạo TAFE miễn phí cho những người trong các lĩnh vực quan trọng và mới nổi sẽ góp phần giúp Úc duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông di động. Chúng tôi tán thành sự công nhận của Chính phủ về tầm quan trọng của kiến thức kỹ thuật số và cam kết đảm bảo người Úc được tiếp cận với các kỹ năng và đào tạo kỹ thuật số thiết yếu.

AMTA cũng hoan nghênh việc thành lập và tài trợ cho Cơ quan đăng ký ID người gửi SMS và cam kết hợp tác chặt chẽ với ACMA và các bên liên quan khác để cải thiện hơn nữa việc chặn tin nhắn văn bản lừa đảo. Đóng vai trò chủ động trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các tin nhắn lừa đảo có tầm quan trọng cao đối với các nhà mạng di động của Úc và ngành công nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ và khả năng mới để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này.

Ngoài ra, cam kết của Chính phủ Liên bang về việc tài trợ cho Hệ thống Nhắn tin Quốc gia (NMS) phát sóng di động cho thấy một cách tiếp cận chủ động để tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Úc. Giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp có thể bảo vệ cuộc sống và AMTA vẫn tận tâm tạo điều kiện cho đối thoại và hợp tác đang diễn ra để đảm bảo cung cấp thành công. Chúng tôi cũng hoan nghênh việc phân bổ 15 triệu đô la cho vòng tiếp theo của Chương trình tăng cường mạng di động, thể hiện sự công nhận của Chính phủ về tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phục hồi và độ tin cậy của mạng di động, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị thiên tai.

Cam kết của Chính phủ trong việc đầu tư vào các khía cạnh quan trọng này của lĩnh vực viễn thông di động sẽ mang lại lợi ích sâu rộng cho nền kinh tế, đổi mới và phúc lợi xã hội của chúng ta và AMTA hoàn toàn tán thành những khoản đầu tư đáng khích lệ này.