Liên kết thành viên

Acquirecomm Pty Ltd

Assurant Services Australia Pty Ltd

Asurion Úc

Ericsson Úc Pty Ltd

Field Solutions Group Pty Ltd

Indara Tổng Công Ty Pty Ltd

Bói cá

Lebara Mobile (TPG Telecom giao dịch với tên Lebara Mobile

Likewize Pty Ltd

Mạng di động

Motorola Di Động Úc Pty Ltd

Nokia Giải Pháp & Mạng Úc Pty Ltd

Nu di động Pty Ltd

Singtel-Optus Pty Ltd

Paradigm.one Pty Ltd

Pivotel Mobile Pty Limited

Viễn thông Powertec

Qualcomm Quốc Tế Inc

RF Ngành Công Nghiệp Pty Ltd

Bảo hiểm rủi ro Pty Ltd

Samsung Điện Tử Úc Pty Limited

Telstra Tổng Công Ty Tnhh

Công ty TNHH Viễn thông TPG

Woolworths di động

ZTE Úc Pty Ltd